Resande

Då du reser till Finland från utlandet, beakta begränsningar och anvisningar som gäller privat import av livsmedel, djur, växter samt animaliska och vegetabiliska produkter. Begränsningarnas syfte är att bekämpa spridningen av skadliga djur- och växtsjukdomar till Finland.

Import- och exportkraven varierar enligt djur- och växtart samt ursprungsland. Begränsningarna baserar sig på lagstiftningen och på ursprungslandets sjukdomsläge. Kraven och lagstiftningen är olika vid resa inom EU och till EU från ett land utanför EU.