Ordnandet av transporterna

Om det hur transporter från Finland till länder utanför EU ordnas finner du information till exempel på International Pet and Animal Transportation Association IPATA:s webbplats, där du skilt för olika avreseland kan söka företag specialiserade på djurtransporter. IPATA:s medlemsföretag erbjuder tjänster inom djurtransporter bland annat flygfrakttjänster, resebokningar, mottagarlandsspecifika exportdeklarationer, rådgivning och djurtransportlådor. På International Air Transport Association (IATA):s webbplats finner du också landspecifika villkor för resande sällskapsdjur.  

Wings2.jpg

 

 

Sällskapsdjur med Finnair-flyg                               

Djurtransport med flygplan (Finavia) 

 

Djurtransporter (Travelcargo)

 

 

 

Beakta redan vid planering av resan att mottagarlandet allt enligt färdmedlet kan förutsätta att endast vissa gränskontrollstationer (såsom flygplatser) används!