Import av ett sällskapsdjur från länder utanför EU till Finland

Detaljerade importvillkor finner du på vår webbplats Införsel -> Hundar, katter och illrar.

Sällskapsdjurets ägare eller en person som ägaren gett fullmakt ska efter att ha lämnat Finland med sällskapsdjuret före återkomsten till EU-området (och Finland) säkerställa att alla åtgärder so krävs för (åter)import eller -förflyttning märkts ut i passet för sällskapsdjur. Särskilt alla utsatta tider i anvisningen ska uppfyllas.

Resenären/den som förflyttar sällskapsdjuret ska förete sällskapsdjuret för kontroll hos tullen eller någon annan behörig myndighet i den medlemsstat till vilket han först anländer vare sig det rör sig om ett sällskapsdjur som kommer från ett land utanför EU eller ett finskt sällskapsdjur som återvänder. På rutten Indien-Frankfurt-Helsingfors är det till exempel tullen (eller någon annan behörig tysk myndighet) som kontrollerar djuret i Frankfurt. För ett djur som reser ensamt görs med några undantag så gott som alltid en veterinär gränskontroll, mer detaljerade anvisningar i länkarna.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019