Australien

Detaljerade anvisningar om export av sällskapsdjur till Australien finner du på myndighetswebbplatsen Australian Government: Department of Agriculture and Water Resources.

Observera att ett importtillstånd förutsätter länsveterinärens bekräftelse av rabiesantikroppsresultatet (RNAT test declaration).

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019