Israel

I Israel är myndighetsinstansen som svarar för villkoren för import av djur Ministry of Agriculture and Rural Development: Veterinary Services and Animal Health.

Information om kraven finner du här efter avsnittet på hebreiska. Av sällskapsdjur krävs bland annat ett importtillstånd.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019