Japan

Bestämmelse om import av katter och hundar till Japan förutsätter bland annat att de försetts med ett chips, att de fått minst två vaccinationer mot rabies och undergått en *rabiesantikroppsundersökning det vill säga ett FAVN-test (på engelska Rabies Neutralising Antibody Titre Test (RNATT) jämte en väntetid på 180 dygn. Detaljerade anvisningar finner du bland annat på myndighetswebbplatsen Ministy of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF): Animal Quarantine Service.

*) Resultatet 0,5 eller > 0,5 påvisar en tillräcklig antikroppsnivå och djuren kan efter ett sådant rabiesantikroppsundersökningsresultat exporteras, om de övriga förutsättningarna för export uppfylls. Om resultatet är < 0,5, har djuret inne en sådan antikroppsnivå som krävs för export.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019