Ryssland/ Eurasiska ekonomiska unionen

Kraven vid inresa till Ryssland

 1. Ryssland godkänner EU-pass för sällskapsdjur
 2. Identifieringsmärkning, max. 2 djur tillåtna utan importtillstånd
 3. Vaccinationer senast 20 dygn före resan, om de inte vaccinerats under de senaste 12 mån (kan också vara märkta av en privat veterinär)
  • för hundar mot rabies, valpsjuka, hepatit, virusenterit, parvo- och adenovirusinfektioner och leptospiros
  • för katter mot rabies och kattpest
 4. Av en kommunal veterinär/stadsveterinär utförd klinisk undersökning inom 14 dygn före avresan
 5. Av en kommunal veterinär/stadsveterinär lämnad försäkran om att hunden/ katten härstammar från ett område som är fritt från smittsamma djursjukdomar

Till Livsmedelsverket har inkommit en hel del förfrågningar om importkraven som Eurasiska ekonomiska unionen ställer bland annat på hundar och katter.

Informationen bygger på den ryska myndigheten Rosselhoznadzors och på Eurasiska ekonomiska unionens lagstiftning.

Vi har här sammanfört villkoren för import av hundar och katter till Eurasiska ekonomiska unionen. Villkoren har märkts ut i texten med kursivLivsmedelsverket svarar inte för att informationen är uppdaterad. Enligt 69 § i vår nationella lag om djursjukdomar 441/2013 svarar den som exportera/sänder/äger ett sällskapsdjur för utredningen av de krav som mottagarlandet och ett eventuellt transitoland utanför EU ställer. 

Beakta att Rysslands veterinära gränskontroll kontrollerar inresande hundar mot Euraiska ekonomiska unionens lagstiftning. Den ryska myndigheten kan utföra gränskontroller såväl då man kommer till Ryssland som då man lämnar Ryssland. Om den ryska myndigheten under gränskontrollen uppdagar att en hund saknar till exempel ett giltigt leptopirosvaccin, avgör den ryska myndigheten saken enligt de bestämmelser och anvisningar som vid tidpunkten i fråga gäller hos dem. Om eventeulla påföljder har vi ingen information. Då hunden införs till Ryssland är det sannolikt att hunden avvisas tillbaka till Finland.

EU-passet för sällskapsdjur som resedokument 

Ryssland godkänner EU-passet för sällskapsdjur som ett dokument över djurets hälsa, ett hälsointyg.

Vaccinationsmärkningarna (se nedan ”Vaccinationer som krävs”) som Ryssland kräver i EU-passet för sällskapsdjur kan vara bekräftade av en privat praktik. Beakta att det i kraven på vaccination också ingår vaccination mot leptospiros för hundar!

Utöver de ovan nämnda ska EU-passet för sällskapsdjur vara försett med följande av stadsveterinären/den kommunala veterinären gjorda märkningar.

 • märkning om en av stadsveterinären/den kommunala veterinären före resan utförd klinisk undersökning (se ” Klinisk undersökning”).
 • av stadsveterinären/den kommunala veterinären lämnad försäkran om att hunden härstammar från ett område som är fritt från smittasamma djursjukdomar (se ” Försäkran om djursjukdomsläget”)

Vid återkomst till Finland påvisas att EU:s och Finlands importkrav uppfylls med ett EU-pass för sällskapsdjur. EU-passet för sällskapsdjur ska således vara försett med de märkningar som kraven i såväl Finland som Ryssland förutsätter.

Mer information på vår webbsidor EU-passet för sällskapsdjur

Klinisk undersökning

Den kliniska undersökningen ska vara utförs av en behörig instans. Undersökningen ska vara utförd inom 14 dygn före avresan.

Den kliniska undersökningen ska vara utförd av en stadveterinär/kommunal veterinär 1–14 dygn före avresan. Om denna undersökning ska finnas en av den kommunala veterinären gjort märkning i EU-passet för sällskapsdjur i punkten ”Klinisk undersökning”.

Den kommunala veterinärens försäkran om djursjukdomsläget

Förutom att sällskapsdjuret konstaterats kliniskt friskt, ska det härstamma från en farm som är fri från smittsamma djursjukdomar där man inte konstaterat mjältbrand under de senaste 20 dagar, och inte heller rabies och tuberkulos under de senaste 6 månaderna inom farmen eller förvaltningsområdet i fråga.

Detta krav kan bekräftas till exempel i EU-passet för sällskapsdjur i punkten ”Övrigt”. Intygandet att hunden/katten härstammar från ett område som är fritt från smittsamma djursjukdomar kan i Finland bekräftas enbart av en stadsveterinär/kommunal veterinär i egenskap av officiell veterinär. Stadsveterinärerna/de kommunala veterinärerna intygar sjudomsfriheten för sitt eget tillsynsområdes/sin egen kommuns del.  

I punkten ”Övrigt” kan sjukdomsfriheten anges till exempel i enlighet med följande modell. Intygandet bekräftas med en underteckning, ett namnförtydligande, titeln och den officiella stämpeln:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the dog/ cat exported from Finland to the Russian Federation originate from farm officially free of anthrax during the last 20 days and from farm or an administrative area officially free from rabies and tuberculosis during the last 6 months.

 

_____________________________

Signature of the Official Veterinarian

                                                                                  Official stamp

_____________________________

Name and position in capital letters

 

Mer information om förekomsten av djursjukdomar i Finland på webbplatsen livsmedelsverket.fi: Djursjukdomar

Vaccinationer som krävs

Hundar ska senast 20 dygn före resan, om de inte vaccinerats under de senaste 12 månaderna, vaccineras mot följande sjukdomar: rabies (införsel och förflyttning av hundar som inte är vaccinerade mot rabies till Ryssland är förbjudet), canine distemper, hepatit, viral enterit, parvo- och adenovirusinfektioner, leptospiros.

Katter ska på samma villkor vaccineras mot rabies och kattpest.

Alla vaccinationer ska vara i kraft.

Mer information om hundvacciner i Finland på webbplatsen livsmedelsverket.fi: Vacciner för hundar

Behandling av hundar med läkemedel mot echinokockos vid återkomst till Finland (från till exempel utställningsresor)

Beakta att hundar ska behandlas med läkemedel mot dvärgbandmasken som orsakar echinokockos 1–5 dygn före återkomsten till Finland. Vi rekommenderar att hunden ges läkemedelsbehandling mot dvärgbandmask två gånger före resan iakttagande den så kallad 28 dygns regeln. 28 dygns regeln kan följas endast, om resorna till länder utanför EU varar under 28 dygn. I praktiken innebär det att hunden behandlas med läkemedel i Finland under två dagar (minst 24 timmar mellan behandlingarna) och vid återkomsten till Finland en tredje gång inom högst 28 dygn efter den senaste i Finland givna läkemedelsbehandlingen. Märkningarna och bekräftelserna om given behandling med avmaskningsmedel märks ut i EU-passet för sällskapsdjur i Finland av en finsk veterinär. Då behöver en läkemedelsbehandling inte ges och bekräftas i EU-passet för sällskapsdjur av en rysk veterinär i Ryssland under en utställningsresa dit. 

Mer information om läkemedelsbehandling mot echinokockos på webbplatsen livsmedelsverket.fi: Frågor och svar om medicinering mot echinococcus eller bandmask

Två sällskapsdjur per resande

Till Ryssland får importeras högst två egna sällskapsdjur per ägare.

Vid återkomst från Ryssland är det bra att beakta att ägaren har med sig samma antal sällskapsdjur (max 2/person) och samma sällskapsdjur som vid ankomsten till landet. Om antalet eller informationen om sällskapsdjuren inte stämmer ihop då man lämnar Ryssland, kan den ryska gränsmyndigheten tolka saken som så att du antingen sålt eller köpt ett sällskapsdjur under din utställningsresa och förelägga påkallade påföljder.

En förteckning över produkter som ska genomgå kontroll hundarna inbegripna (hundarna finner du på raden 6 i förteckningen (List) med cn-koden 0106): Decision 294 of the Customs Union Commission

På finska sidan om gränsen tillämpas andra krav i fråga om antalet sällskapsdjur. Vid ankomst till Finlands/EU:s område får ägaren ha med sig max. 5 sällskapsdjur som inte importeras till Finland i avsikt att överlåtas eller säljas vidare.

Återkomsten till Finland

Finska tullen kontrollerar hundar som återvänder till Finland från en utställning som en del av tullkontrollen. Hundarna ska föras in via godkända gränsövergångsställen.

Vid återkomst till Finland påvisas att EU:s och Finlands importkrav uppfylls med ett EU-pass för sällskapsdjur. EU-passet för sällskapsdjur ska vara försett med de märkningar som kraven i Finland förutsätter. Lär grundligt känna villkoren för import. Mer information om villkoren får du av Livsmedelsverkets gränsveterinärer via e-post.

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2021