Thailand

I Thailand är myndighetsinstansen som svarar för villkoren för import av djur Bureau of Disease Control and Veterinary Services, Department of Livestock Development.

På thailändska ambassadens webbplats finner du information om exportkraven här