Vanliga frågor om privatpersoners import av växter

1. Vilka länder är med i EU?

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (obs. tills brexit träder i kraft), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Utan sundhetscertifikat får man ta in till Finland växter och växtprodukter från länderna här ovan samt från Schweiz och Liechtenstein, där samma lagstiftning tillämpas.
Lägg märke till att Norge och Island inte är EU-länder. Vid import från dem följs samma regler som vid import från andra länder utanför EU.

2. Behövs sundhetscertifikat vid import från Kanarieöarna?

Ja. Sundhetscertifikat krävs när växter och växtprodukter importeras från vissa specialområden som är associerade med EU. Förutom Kanarieöarna är Ceuta, Franska Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Melilla, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin sådana specialområden.

3. Varför gäller kraven också små mängder som privatpersoner har med sig eller beställer till Finland?

Resandet har ökat, och via webben är det lätt att beställa varor från alla håll i världen. Klimatförändringen främjar växtsjukdomarnas och växtskadegörarnas spridning. I och med det finns det en allt större risk för att någon besvärlig växtskadegörare kommer åt att sprida sig med växter som privatpersoner har med sig eller beställer. Växtskadegörare som sprider sig till nya områden kan orsaka oanade skador för växtproduktionen och miljön. Därför är det viktigt att privatpersoner följer samma importregler som företag när det gäller växter.

4. Varför gäller kraven också Finlands närområden, till exempel Norge och Ryssland?

I Finland iakttas EU:s växtskyddslagstiftning, som är gemensam för alla EU-länder. Därför är det inte möjligt att tillämpa landsspecifika undantag när det gäller närområdena.

5. Får jag utan sundhetscertifikat ta in frysta, torkade eller konserverade vegetabilier från länder utanför EU?

Ja. Växtskyddskraven gäller inte frysta, torkade eller konserverade vegetabilier. För dem krävs inget sundhetscertifikat, eftersom växtsjukdomar och växtskadegörare inte sprider sig med dem. Certifikat behövs inte heller för kaffe, te, kryddor, flingor eller motsvarande livsmedel.

6. Kan jag få ett sundhetscertifikat för växter, frukter eller grönsaker som jag köper i en affär i t.ex. Thailand?

Sannolikt kan du inte det, eftersom sundhetscertifikatet utfärdas av en växtskyddsmyndighet. I Finland är Livsmedelsverket växtskyddsmyndighet. För att du ska kunna få ett sundhetscertifikat i en affär under en resa måste affären be myndigheten i landet utfärda ett sådant, och myndigheten måste inspektera produkterna. Produkterna ska också uppfylla kraven för import till EU. I praktiken lyckas det här knappast, och i vilket fall som helst kostar det. Också inspektionen av produkterna i samband med ankomsten till Finland är avgiftsbelagd. Om du beställer produkter på webben kan du få ett sundhetscertifikat åtminstone via vissa nätbutiker, men kontrollera saken innan du gör beställningen.

 

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2019