Livsmedel för eget bruk

Det finns begränsningar i privat import av livsmedel av animaliskt ursprung

Införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttprodukter och råa köttberedningar samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött är begränsad på EU-området från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Italien (Sardinien), Belgien och Grekland på grund av afrikansk svinpest.

Man bör kontrollera den aktuella situationen rörande afrikanska svinpesten av den lokala myndigheten där sjukdomen kan förekomma eller av samarbetspartners. Man bör komma ihåg att situationen kan förändras snabbt.

Utom EU förekommer afrikansk svinpest t.ex. i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Georgien, Serbien, Kina och många länder i Afrika.

Man har beskrivit begränsningar i broschyr och anvisnig av privat import. Importrestriktion gäller också jaktbyten!

image9536.png

Infovideo för resenärer om afrikansk svinpest

Presenter och souvenirer från andra EU-länder

Livsmedel för eget bruk

Animaliska livsmedel som en privatperson tar med sig från en annan medlemsstat i Europeiska unionen för sin eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennas privathushåll omfattas inte av första ankomsttillsynen. Införsel av livsmedel för sådana ändamål förutsätter inte någon anmälan till Livsmedelsverket om saken.

Om produkterna däremot går till distribution eller försäljning betraktas verksamheten som sådan första ankomstverksamhet, som omfattas av första ankomsttillsynen. 

Man har beskrivit begränsningar i broschyr och anvisnig av privat import, se spalten på höger på sidan. Mer information om begränsningar angående privat import av köttprodukter från andra EU-länder på grund av afrikansk svinpest.

Jaktbyten 

En resenär får införa från ovan nämnda länder villebråd som han själv skjutit om det inte finns begränsningar på grund av djursjukdomssituation. Man bör dock beakta övre gränsen som gäller den skattefria importen och CITES-bestämmelser, som reglerar handeln med utrotningshotade arter.

Merkantilt verksamhet

Om animaliska livsmedel distribueras eller säljs, betraktas verksamheten som första ankomstverksamhet, som bör anmälas till Livsmedelsverket. Sådan verksamhet omfattas av första ankomsttillsynen.

Privat import av livsmedel från länder utanför EU

Många begränsningar gäller privata importen av livsmedel av animaliskt ursprung. Mer information om begränsningar angående privat import utanför EU.

 

Sidan har senast uppdaterats 7.2.2020