Beställning av frön på webben

Beställning från ett annat EU-land

När du beställer frön på webben, via en postorderfirma eller någon annan form av distansförsäljningsservice från ett annat EU-land för hobby- eller hemträdgårdsodling, kontrollera först om arten finns med på den nationella listan över främmande arter. Ifall arten finns på listan, får dessa frön inte tas in i landet. En fröförsäljare, som är belägen i EU bör endast leverera arter och sorter som godkänts på EU:s sortlista.

Ifall du misstänker, att EU:s regler för intern import (handel på inre marknaden) inte uppfylls, kan du ännu be försäljaren om bekräftelse om detta innan du lämnar in en beställning.

Observera Brexit från och med 1.1.2021: samma regler gäller för beställning från Storbritannien (England, Skottland, Wales) som för beställning från andra länder utanför EU (se instruktionerna nedan). Man kan beställa från Nordirland i enlighet EU-reglerna även från och med 1.1.2021.

Beställning från ett land utanför EU

Observera Brexit: Från och med 1.1.2021 gäller reglerna för länder utanför EU också vid beställning från Storbritannien (England, Skottland, Wales)!

När du beställer frön på webben, via en postorderfirma eller någon annan form av distansförsäljningsservice, kontrollera om de frön du valt omfattas av importkrav vid införsel till EU (EU-länderna).

 1. Kontrollera om arten finns på den nationella eller EU:s lista över främmande arter. Ifall arten finns med på listan, är det förbjudet att importera fröna i fråga.
 2. Ifall du inte hittar arten på varken den nationella eller EU:s lista över främmande arter, välj om fröna är avsedda
 • som livsmedel
  • Ta kontakt med Tullaboratoriet (kuluttajasuojelu@tulli.fi)
 • som foder (t.ex. fågelfrön, blåluzern, majs)
  • kontrollera importkraven för foder på Livsmedelsverkets webbplats eller ta kontakt via e-post (rehutuonti@ruokavirasto.fi)
 • som utsäde
  • Vegetabilier (inklusive baljväxter för detta ändamål samt andra betor utom socker- och foderbeta)
  • Spannmålsväxter
  • Vall- och foderväxter (inklusive baljväxter för detta ändamål)
  • Olje- och spånadsväxter
  • Frön av prydnadsväxter (även spannmål, vegetabilier samt olje- och spånadsväxter för prynadsändamål)
  • Frön av fruktväxter
  • Importförbud gäller för frö av potatis (Solanum tuberosum)
  • Frön av skogsträd
Sidan har senast uppdaterats 16.2.2021