Information om växtsjukdomar och skadedjur

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du information om karantänskadegörare och kvalitetsskadegörare.  Karantänskadegörare så som päronpest, asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis eller coloradoskalbagge får inte förekomma på växter som saluförs, i växtproduktionen, i naturen eller i hemträdgårdar. Om dessa misstänks förekomma anmäls detta till Livsmedelverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Myndigheterna fastställer åtgärderna för att utrota karantänskadegörare. Det är viktigt, att karantänskadegörarna upptäcks tidigt och utrotas, för att förhindra, att de skulle spridas vidare.

Kvalitetsskadegörare får inte förekomma på växter som saluförs och för bekämpningen av dessa ansvarar de som odlar eller saluför växterna. Till kvalitetsskadegörarna hör bland annat många utav de växtsjukdomar och skadedjur som förekommer på frukt- och bärväxter.

Du hittar bilder och information om karantänskadegörarna och kvalitetsskadegörarna på Livsmedelsverkets webbplats. Information om övriga skadegörare hittar du via länkarna i högra kanten.

Laboratoriet för växtskadegörare analyserar prover

Livsmedelsverkets laboratorium för växtskadegörare undersöker som avgiftsbelagd service även prover från hemträdgårdar och tar reda på vilken skadegörare det är fråga om. Om du önskar skicka prov på en växtsjukdom eller ett skadedjur, se på tilläggsuppgifterna på laboratoriet för växtskadegörare.

 

Fick du informationen du behövde på den här sidan?

Var den första som svarar!

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2022