Information om växtsjukdomar och skadedjur

På Livsmedelsverkets sidor hittar du information om växtsjukdomar och växtskadejur som i lagstiftningen har kategoriserats som karantänskadegörare.  Karantänskadegörarna är växtsjukdomar eller skadedjur som skulle kunna orsaka betydande skador för växtproduktionen eller miljön ifall de skulle sprida sig till Finland. Livsmedelsverket och NTM-centralerna övervakar förekomsten av karantänskadegörare i Finland. Målet är att förhindra att karantänskadegörare skulle spridas till Finland eller att de skulle sprida sig till nya områden i Finland. Då karantänskadegörare påträffas, fastställer Livsmedelsverket eller NTM-centralen åtgärderna för att bekämpa skadegöraren.

Läs mera om internationella växtskyddsåret 2020.

imagedx0pn.png

Karantänskadegörare är till exempel

hos trädgårdsväxter päronpest och Phytophthora ramorum samt palmtrips

hos skogsträd asiatiska långhorningen och smaragdgröna asksmalpraktbaggen

hos potatis coloradoskalbaggen, potatiscystnematoder samt mörk och ljus ringröta på potatis

Beskrivningar på karantänskadegörare hittar du här.

Anmäl misstänkta skadegörare!

Om du misstänker, att du har hittat en karantänskadegörare, är det ytterst viktigt att anmäla detta till Livsmedelsverket, för att man kan skulle kunna bekämpa skadegöraren innan den hinner sprida sig vidare. Du kan göra din anmälan med adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Laboratoriet för växtskadegörare analyserar prov

Livsmedelsverkets laboratorium för växtskadegörare undersöker som avgiftsbelagd service även prov fårn hemträdgårdar och tar reda på vilken skadegörare det är fråga om. Om du önskar skicka prov på en växtsjukdom eller ett skadedjur, se på tilläggsuppgifterna på laboratoriet för växtskadegörare.

Fick du informationen du behövde på den här sidan?

Var den första som svarar!

Sidan har senast uppdaterats 18.5.2020