Hur specialsituationen till följd av COVID-19 -sjukdomen påverkar veterinärtjänsterna

Uppdaterad 29.3.2020 kl. 13:01

Avsikten är att brådskande veterinärtjänster ska säkerställas i den specialsituation som coronavirusepidemin orsakat.

Organiserandet av kommunala veterinärtjänster

Livsmedelsverket meddelade anvisningar om organiserandet av kommunala veterinärtjänster för att trygga utförandet av kritiska uppgifter och förhindra smittspridning under de exceptionella förhållandena till följd av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningen har uppdaterats 26.3. och den gäller till och med 30.6.2021.

Det främsta målet för veterinärtjänsterna under specialsituationen är att säkerställa av livsmedelsförsörjningen fungerar och att djuren mår bra. I första hand sköts brådskande sjukdomar hos produktionsdjur och därnäst brådskande fall som rör sällskapsdjur. Fertilitetsbehandlingar av alla produktionsdjur och avhorning av kalvar sköts i den mån resurserna räcker till. Ambitionen är att i mån av möjlighet fortsätta med hälsovårdsbesöken hos produktionsdjur. Om resurserna medger kan man också sköta andra fall, om detta endast i liten utsträckning orsakar kontakter mellan människor och om skyddsutrustningen räcker till.

Om COVID-19 -epidemiläget försvårar tillhandahållandet av veterinärtjänster, är rekommendationen att som rör sällskapsdjur om möjligt styrs till privata serviceproducenter.

Skötseln av uppgifter och jourarrangemangen ska tryggas, vid behov i samarbete med andra anordnare av veterinärtjänster.

Organiserandet av privata veterinärtjänster

Sstatsrådets rekommendation om begränsning av onödigt umgänge för att minska smittspridning ska följas.

Dispens från lagstiftningen

Undantag från avvikelser för överlåtit och receptbelagda läkemedel som beviljats ​​i den tidigare versionen av anvisningen har återkallats från och med den 26 juni 2020.

Att beakta vid anlitandet av veterinärtjänster

Följ de anvisningar som veterinären eller veterinärmottagningen meddelar.

Sociala kontakter begränsas i samband med gårdsbesök och på mottagningarna. Om du har symtom som passar in på coronavirusinfektion och/eller du har nära kontakt med en person som har konstaterad smitta, ska du se till att du inte äventyrar veterinärens eller andra kunders hälsa. Endast de nödvändiga personerna deltar i vården av djuret.

I samband med verksamheten på mottagningarna beaktas de hygienanvisningar som THL och TTL har utfärdat.

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2021