Hur undantagsförhållandena till följd av COVID-19 -sjukdomen påverkar veterinärtjänsterna

Avsikten är att brådskande veterinärtjänster ska säkerställas i den exceptionella situation som coronavirusepidemin orsakat.

Organiserandet av kommunala veterinärtjänster

Livsmedelsverket meddelade 17.3.2020 anvisningar om organiserandet av kommunala veterinärtjänster för att trygga utförandet av kritiska uppgifter och förhindra smittspridning under de exceptionella förhållandena till följd av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna är i kraft till 13.4.2020 och de uppdateras enligt behov.

Under exceptionella förhållanden är det primära målet för veterinärtjänsterna att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Av den orsaken styrs veterinärtjänsternas resurser till att trygga tillhandahållandet av brådskande veterinärhjälp och till att säkerställa livsmedelssäkerheten samt matsäkerheten. Med veterinärtjänsternas hjälp säkras också djurens välbefinnande. Ambitionen är att i mån av möjlighet fortsätta med hälsovårdsbesöken hos produktionsdjur. Kommunerna sköter de arrangemang som behövs för att trygga jourverksamheten. Det rekommenderas att icke brådskande fall som gäller produktionsdjur och sällskapsdjur skjuts upp till en senare tidpunkt.

Till följd av COVID-19- situationen har villkoren för användning och överlåtelse av läkemedel inte ändrats, utom när det gäller överlåtelse av vaccin för vaccination av livsmedelsproducerande djur och pälsdjur i överensstämmelse med gårdens vaccinationsprogram. I den här situationen får vaccin undantagsvis överlåtas utan de veterinärbesök som lagstiftningen förutsätter. Undantaget gäller dock inte hästar.

Organiserandet av privata veterinärtjänster

Förordningarna om undantagsförhållanden innehåller inga begränsningar för tillhandahållandet av privata veterinärtjänster, men statsrådets rekommendation om begränsning av onödigt umgänge för att minska smittspridning ska följas.

Att beakta vid anlitandet av veterinärtjänster

Följ de anvisningar som veterinären eller veterinärmottagningen meddelar.

Sociala kontakter begränsas i samband med gårdsbesök och på mottagningarna. Om du har symtom som passar in på coronavirusinfektion och/eller du har nära kontakt med en person som har konstaterad smitta, ska du se till att du inte äventyrar veterinärens eller andra kunders hälsa. Endast de nödvändiga personerna deltar i vården av djuret.

I samband med verksamheten på mottagningarna beaktas de hygienanvisningar som THL och TTL har utfärdat.