Nyheter för sammanslutningar

Nyhetsarkiv >>

 • 24. juni 2020

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020

  Utbetalningen och återkraven av stöd avbryts under perioden 16.7.–7.8.2020. Under avbrottet behandlas inga utbetalningar vid Livsmedelsverket. NTM-centralerna, kommunerna och Livsmedelsverket kan…

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020
 • 24. april 2020

  Suomi.fi-fullmakt tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä

  Katso-auktoriseringen som används i samband med e-tjänster ersätts stegvis under år 2020 med Suomi.fi-fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I…

  Suomi.fi-fullmakt tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä
 • 7. april 2020

  Uppdaterade anvisningar om coronaviruset stärker säkerheten för kontrollerna

  Livsmedelsverkets ambition är fortfarande att säkerställa utförandet av kritiska kontroller inom livsmedelskedjan. Samtidigt ökar verket säkerheten i samband med utförandet av kontroller i den rådande…

  Uppdaterade anvisningar om coronaviruset stärker säkerheten för kontrollerna
 • 2. april 2020

  Jordbrukarnas samlade stödansökan öppnas 27.4 – stödutbetalningarna fortgår som normalt

  Livsmedelsverket ser till att stödansökningen och utbetalningen av stöd löper som de ska också i den rådande exceptionella situationen. Förberedelserna för jordbrukarnas samlade stödansökan fortgår…

  Jordbrukarnas samlade stödansökan öppnas 27.4 – stödutbetalningarna fortgår som normalt
 • 25. mars 2020

  Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden

  Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019. Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om utbetalda EU-stöd 2019 i sin webbtjänst. Med jordbrukarstöden tryggas den inhemska livsmedelsproduktionen och det att maten inte tar slut i Finland ens…

  Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden
 • 19. mars 2020

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar som begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör…

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion
 • 19. mars 2020

  Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter

  Livsmedelsverket har på sina webbsidor www.ruokavirasto.fi/sv/korona samlat information om coronaviruset och om hur de åtgärder som viruset orsakar inverkar på verkets uppgifter. På webbsidorna hittar du information om hantering av livsmedel, verksamheten i livsmedelsföretag, djurhälsa och stöd.

  Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter
 • 17. mars 2020

  Forskningsseminariet 17.3.2020 Zoonotisk antimikrobiell resistens annulleras

  På grund av rekommendationerna som regeringen gett i fråga om coronavirusets spridning måste Livsmedelsverkets forskningsseminarium 17.3.2020 Zoonotisk antimikrobiell resistens tyvärr annulleras. Den…

  Forskningsseminariet 17.3.2020 Zoonotisk antimikrobiell resistens annulleras
 • 13. mars 2020

  Forskningsseminarium 17.3.2020: Zoonotisk antimikrobiell resistens

  Forskningsseminariet hålls bara via skype, kl. 15.00 - 16.00. Länken till seminariet är 52289477@193.166.18.22. Väkommen via skype! Resistensen mot antimikrobiella läkemedel utgör ett av de största…

  Forskningsseminarium 17.3.2020: Zoonotisk antimikrobiell resistens