Nyheter

 • 8. juli 2019

  KRYPTO-projektet utreder orsakerna till ökning av kryptosporidios

  Den encelliga parasiten Cryptosporidium orsakar tarminfektionen kryptosporidios hos människor och djur. C. parvum -diarré hos kalvar var tidigare sällsynt i Finland, men under det senaste decenniet…

  KRYPTO-projektet utreder orsakerna till ökning av kryptosporidios
 • 2. juli 2019

  Tillförlitlig diagnos av kräftpest livsviktig för flodkräftan i Finland

  I samband med undersökningar av kräftor i en liten insjö i Finland har Livsmedelsverket upptäckt en tidigare okänd algsvampart, som är nära besläktad med den algsvamp som orsakar kräftpest. Den nya…

  Tillförlitlig diagnos av kräftpest livsviktig för flodkräftan i Finland
 • 19. juni 2019

  Nya smittsamma sjukdomar kan komma med hundar till Finland

  Antalet hundar som förts in i Finland har ökat på senare år. Införsel av hundar från länder där sjukdomsläget skiljer sig från Finlands kan också bidra till spridningen av sjukdomar i Finland och att…

  Nya smittsamma sjukdomar kan komma med hundar till Finland
 • 4. juni 2019

  Sjukdomsrisk hos importerade hundar utredd

  Livsmedelsverkets enhet för riskvärdering har avslutat sin undersökning där man utredde om importerade hundar från utlandet utgör en risk för smittsamma sjukdomar för människor eller andra hundar i…

  Sjukdomsrisk hos importerade hundar utredd
 • 15. maj 2019

  Låg förekomst av salmonella i finländska livsmedelskedjor

  En jämförelse av livsmedelsgrupper visar att inhemskt kött av fjäderfä orsakar endast en mycket liten del av alla inhemska salmonellainfektioner, varemot inhemsknötkött kan orsaka relativt sett flest…

  Låg förekomst av salmonella i finländska livsmedelskedjor
 • 3. maj 2019

  Bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien

  Forskning om rabiesantikroppar hos hundar bekräftar uppfattningen om bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien. Det här har framgått från Livsmedelssäkerhetsverket…

  Bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien
 • 2. maj 2019

  Lösningar söks för att bekämpa besvärligt vattenmögel

  Vattenmögel är svampliknande mikrober som förekommer rikligt i sötvatten. Speciellt arterna Saprolegnia sp orsakar stora problem över hela världen vid odling av laxfiskar. Dessutom har man upptäckt…

  Lösningar söks för att bekämpa besvärligt vattenmögel
 • 25. april 2019

  Maten har en stor inverkan på folkhälsan

  Maten i Finland är känd för att vara säker, men man borde fästa mer uppmärksamhet vid näring. För litet intag av bland annat frukt orsakar årligen en förlust av ca 35 000 funktionsjusterade levnadsår…

  Maten har en stor inverkan på folkhälsan
 • 10. april 2019

  Legionellabakterien, som smittar människor, är vanlig även i organiskt jordförbättringsmedel och växtunderlag

  Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd har undersökt förekomsten av legionellabakterien i organiskt jordförbättringsmedel och växtunderlag. Över 90 procent av de undersökta proverna…

  Legionellabakterien, som smittar människor, är vanlig även i organiskt jordförbättringsmedel och växtunderlag
 • 4. april 2019

  Forskningsseminarium 9.4.2019: Laxparasiten Gyrodactylus salaris – forskning, epidemiologi och förebyggande åtgärder

  Forskningsprofessor, specialforskare Perttu Koski från Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg presenterar forskning om laxparasiten Gyrodactylus salaris som har varit utgångspunkt för…

  Forskningsseminarium 9.4.2019: Laxparasiten Gyrodactylus salaris – forskning, epidemiologi och förebyggande åtgärder