Nyheter

 • 16. september 2019

  Finland står värd för mötet i rådgivande gruppen inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ordnar ett möte i dess rådgivande grupp i Helsingfors den 18 - 19 september 2019. På mötet ska representanter för medlemsländerna, delegater från…

  Finland står värd för mötet i rådgivande gruppen inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 • 27. augusti 2019

  Forskningsseminarium den 10 september 2019: Livsmedelsverkets parasitologiska forskning

  Forskningsprofessor Antti Oksanen från sektionen för vilt- och vattendjurspatologi vid Livsmedelsverket berättar om pågående och tidigare forskningsprojekt. Forskningsprofessor Oksanens specialområden…

  Forskningsseminarium den 10 september 2019: Livsmedelsverkets parasitologiska forskning
 • 8. augusti 2019

  Disputation 16.8.2019: Human noroviruses: detection in food and new transmission routes

  Doktorsavhandlingen jämförde olika metoder för virusisolering samt utvecklade en snabb och enkel isoleringsmetod för påvisning av humant norovirus i livsmedel. Vidare undersökte man om humant…

  Disputation 16.8.2019: Human noroviruses: detection in food and new transmission routes
 • 8. juli 2019

  KRYPTO-projektet utreder orsakerna till ökning av kryptosporidios

  Den encelliga parasiten Cryptosporidium orsakar tarminfektionen kryptosporidios hos människor och djur. C. parvum -diarré hos kalvar var tidigare sällsynt i Finland, men under det senaste decenniet…

  KRYPTO-projektet utreder orsakerna till ökning av kryptosporidios
 • 2. juli 2019

  Tillförlitlig diagnos av kräftpest livsviktig för flodkräftan i Finland

  I samband med undersökningar av kräftor i en liten insjö i Finland har Livsmedelsverket upptäckt en tidigare okänd algsvampart, som är nära besläktad med den algsvamp som orsakar kräftpest. Den nya…

  Tillförlitlig diagnos av kräftpest livsviktig för flodkräftan i Finland
 • 19. juni 2019

  Nya smittsamma sjukdomar kan komma med hundar till Finland

  Antalet hundar som förts in i Finland har ökat på senare år. Införsel av hundar från länder där sjukdomsläget skiljer sig från Finlands kan också bidra till spridningen av sjukdomar i Finland och att…

  Nya smittsamma sjukdomar kan komma med hundar till Finland
 • 4. juni 2019

  Sjukdomsrisk hos importerade hundar utredd

  Livsmedelsverkets enhet för riskvärdering har avslutat sin undersökning där man utredde om importerade hundar från utlandet utgör en risk för smittsamma sjukdomar för människor eller andra hundar i…

  Sjukdomsrisk hos importerade hundar utredd
 • 15. maj 2019

  Låg förekomst av salmonella i finländska livsmedelskedjor

  En jämförelse av livsmedelsgrupper visar att inhemskt kött av fjäderfä orsakar endast en mycket liten del av alla inhemska salmonellainfektioner, varemot inhemsknötkött kan orsaka relativt sett flest…

  Låg förekomst av salmonella i finländska livsmedelskedjor
 • 3. maj 2019

  Bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien

  Forskning om rabiesantikroppar hos hundar bekräftar uppfattningen om bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien. Det här har framgått från Livsmedelssäkerhetsverket…

  Bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien
 • 2. maj 2019

  Lösningar söks för att bekämpa besvärligt vattenmögel

  Vattenmögel är svampliknande mikrober som förekommer rikligt i sötvatten. Speciellt arterna Saprolegnia sp orsakar stora problem över hela världen vid odling av laxfiskar. Dessutom har man upptäckt…

  Lösningar söks för att bekämpa besvärligt vattenmögel