Finland står värd för mötet i rådgivande gruppen inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

16. september 2019

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ordnar ett möte i dess rådgivande grupp i Helsingfors den 18 - 19 september 2019. På mötet ska representanter för medlemsländerna, delegater från Norge och Island samt observatörer från Schweiz och kandidatländer diskutera EFSA:s aktuella frågor och bland annat de nya detaljer som gäller bedömning av kemikaliers kombinationseffekter. Mötesdeltagarna får också höra en presentation om Livsmedelsverkets riskbedömning.

EFSA:s rådgivande grupp är en länk mellan EFSA och de nationella livsmedelssäkerhetsmyndigheterna. Finland representeras i gruppen av Pia Mäkelä, överdirektör vid Livsmedelsverkets linje för livsmedelskedjan. Värdlandets hälsning framförs av Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef och ordförande för EFSA:s styrelse samt av Antti-Jussi Oikarinen, Livsmedelsverkets generaldirektör. Mötets ordförande är EFSA:s generaldirektör Bernhard Url.

Mötet är en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram.

Ytterligare information:
Pia Mäkelä, överdirektör (Finlands representant i EFSA:s rådgivande grupp), tfn 050 448 1302
Kirsi-Maarit Siekkinen, forskare (nationell samordnare för EFSA), tfn 040 489 3376

Läs mera:
Mötes föredragningslista
EFSAn Advisory Forum
Finlands EU-ordförandeskap