Kosttillskott av vegetabiliskt ursprung är oftast säkra

13. februari 2019

Merparten av kosttillskotten av vegetabiliskt ursprung är säkra. Problem kan uppstå om dessa kosttillskott används tillsammans med läkemedel, i synnerhet vid användning av flera kosttillskott eller flera läkemedel. En färsk riskprofil från Livsmedelsverkets enhet för riskvärdering visar att det finns mycket osäkerhet och okunnighet i anslutning till kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. Nyttorna med kosttillskott av vegetabiliskt ursprung utreddes inte i studien. Livsmedelsverket rekommenderar inte dessa kosttillskott för barn eller gravida.

Riskprofilen täckte inte alla kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. I riskprofilen ingick 30 växtslag som används i kosttillskott av vegetabiliskt ursprung, varav nio växtslag studerades närmare. De vanligaste växterna som användes i kosttillskott var solhatt eller rudbeckia, ingefära och rött ris.

”Typiskt för användningen av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung i Finland är att flera preparat ofta används parallellt och i perioder. Dessutom används kosttillskott som innehåller flera växtslag. Det är också typiskt att inte berätta för läkaren eller apotekspersonalen om användningen”, säger specialforskare, FD  Tero Hirvonen vid Livsmedelsverket.

Kosttillskott av vegetabiliskt ursprung kan medföra en hälsorisk

Kosttillskott av vegetabiliskt ursprung användes knappt alls för vård av sjukdomar med undantag för vård av förkylning: inget ämne som är kännetecknande för kosttillskott av vegetabiliskt ursprung användes i så stora mängder att en dos som sådan skulle vara giftig, men användning av dessa kosttillskott tillsammans med läkemedel kan vara skadlig.

”Riskprofilen visade att risken för samverkan tillsammans med läkemedel var påfallande särskilt för användare av kosttillskott med ingefära och åkerfräken. Här ska ändå beaktas att det föreligger en påtaglig osäkerhet vad gäller kosttillskotts samverkan, eftersom endast få studier har gjorts på människor. Dessutom använde många parallellt med läkemedel flera kosttillskott av vegetabiliskt ursprung, av vilka många ofta innehöll flera växter. Detta ökar osäkerheten när det gäller att bedöma samverkan eftersom det finns mycket knappt med information om samverkan mellan kosttillskott av vegetabiliskt ursprung”, säger Hirvonen.

Rött ris och grönt te mest problematiska

I riskprofilen steg särskilt rött ris och grönt te fram som de mest problematiska kosttillskotten av vegetabiliskt ursprung.

Vid användning av rött ris som kosttillskott avslöjades risker som människorna själva orsakar. Rött ris som kosttillskott användes oftast i strid med anvisningarna: användarna hade flera sjukdomar och de använde också rikligt med läkemedel.

”Det verkar som om rött ris som kosttillskott används som enda behandling av högt kolesterol, trots att det självfallet finns säkrare metoder såsom viktkontroll, ändrade kostvanor och läkemedel. Användarna av rött ris som kosttillskott rapporterade också om förhöjda leverenzymhalter i serum, vilket för sin del tyder på en leverskada”, säger Hirvonen.

Även grönt te i kosttillskott kan i en stor dos orsaka leverskador.

Den framtagna riskprofilen baserar sig på Finlands enkätandel i det EU-finansierade projektet PlantLibra, information från litteraturen om sammansättningen hos kosttillskott av vegetabiliskt ursprung och giftigheten hos föreningar som ingår i kosttillskott samt eventuell farmakokinetisk samverkan med läkemedel i anknytning till specifika ämnen.

Ta del av publikationen riskprofil för Vegetabiliska kosttillskottens riskprofil (beskrivningen på svenska) (pdf).

Läs mera om
kosttillskott 
PlantLIBRA-projekt 

Mer information:
specialforskare Tero Hirvonen, enheten för riskvärdering
0295 204 264, tis -  tos, kl. 9 - 12