A-vitamin i lever och barn

Lever innehåller rikligt med A-vitamin och flera andra näringsämnen. Även om lever är ett mångsidigt födoämne finns det också nackdelar med att äta lever. A-vitamin förekommer i lever i form av retinoider som kan orsaka förgiftning genom kontinuerligt högt intag.

För att undvika ett för högt intag av A-vitamin har leverrätter inte rekommenderats till barn under 1 år sedan 1990. Det har rekommenderats att konsumtionen av leverrätter (biff på mald lever och leverbiff, leversås och leverlåda), leverkorv och –pastej hos barn i lekåldern begränsas till ett par gånger i månaden. För att bedöma nödvändigheten av rekommendationerna har Livsmedelssäkerhetsverket Evira gjort en riskbedömning av finländska barns intag av A-vitamin från leverrätter. Målsättningen med riskbedömningen var att bedöma hur 1-, 3- och 6-åriga barn exponeras för A-vitamin i form av retinoider från leverrätter och att bedöma om barnens intag av leverrätter fortfarande skall begränsas.

Vid riskbedömningen användes uppgifter om konsumtion av leverrätter (DIPP-nutritionsundersökning) samt receptinformation och uppgifter om retinoidnivåer. Intaget av A-vitamin och retinoider från leverrätter och även intag utan konsumtion av leverrätter bedömdes med hjälp av Monte Carlo-simulering. Exponeringen bedömdes som långtidsintag och som exponering från en engångsdos. Simuleringsresultaten jämfördes med rekommendationerna för intag och med de övre gränserna för intaget. Med hjälp av simuleringsmodellen beräknades också en trygg portionsstorlek och konsumtionsfrekvens.

Utgående från riskbedömningen drogs följande slutsatser:
1. Även om konsumtion av lever hjälper vissa barn att uppnå rekommendationerna för intag av A-vitamin, så kan andra barn utsättas för alltför höga halter av retinoider.
2. Andelen verkliga leverkonsumenter är mycket sannolikt högre än vad som kan antas utgående från uppgifterna om tre dagars matkonsumtion.
3. Vid granskningen av säkerheten i långtidsintag av leverrätter är förutom portionens storlek också konsumtionsfrekvensen av central betydelse. En ettåring kan tryggt äta leverkorv eller –pastej och en treåring och en sexåring alla leverrätter, bara konsumtionsfrekvensen inte är för hög. Barnets ålder och leverrätten ifråga är avgörande för bedömningen av en trygg portionsstorlek och konsumtionsfrekvens. I allmänhet kan leverkorv och –pastej konsumeras oftare än leverlåda, leversås eller leverbiffar.

Forskningsgrupp

Kirsi-Helena Liukkonen Livmedelssäkerhetsverket Evira
Tapani Lyytikäinen Livmedelssäkerhetsverket Evira
Tero Hirvonen Livmedelssäkerhetsverket Evira
Christina Bäckman Livmedelssäkerhetsverket Evira Carina Cronberg-Kippilä Folkhälsoinstitutet KTL Suvi Virtanen Folkhälsoinstitutet KTL och Tammerfors universitet

Tidtabell

Projektet avslutas år 2008

Finansiering

Evira

Tilläggsuppgifter

Kirsi-Helena Liukkonen

Sidan har senast uppdaterats 7.2.2019