Barns intag av furan via livsmedel

Intaget av furan beräknas utgående från Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Tullaboratoriets gemensamma forskningsresultat avseende förekomsten av furan i barnmat. I projektet analyserades både den vanligaste burkmaten för barn och baslivsmedel som barnen äter hemma. Målgrupperna är tre och sex månader gamla småbarn samt ettåringar. Uppgifterna om konsumtionen kommer från Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), som det finns ett samarbetsavtal med.

Tekniskt sett beräknas intaget av furan vid THL, där man känner till den individuella matkonsumtionen hos barn i de ovan nämnda åldrarna. Efter att undersökningsresultaten har granskats avgörs om även andra bedömningar av intaget ska utföras, till exempel genom metoden MCRA i samarbete med Holland. Det här är möjligt inom ramen av ett nytt samarbetsavtal med motsvarande myndigheter i Holland. Genom att använda olika metoder för bedömning av intaget förbättras bedömningen och därmed också riskbedömningen.

Undersökningen betjänar den nationella riskhanteringen och riskbedömningen av furan samt lagstiftningsarbetet i EU.

Forskargrupp

Forskningsprofessor Anja Hallikainen, Evira
Forskare Kimmo Suominen, Evira
Suvi Virtanen, THL
Heli Tapanainen, THL

Tidtabell

2009 - 2010

Finansiering

Evira

Mera information om projektet

Anja Hallikainen