En översikt över livsmedelsaromer

I projektet utreddes huvudpunkterna som berör lagstiftning, bedömning, godkännande, intag och säker användning av livsmedelsaromer. Med arom avses en ingrediens som inte är menad att konsumeras som den är, utan som tillsätts till livsmedlet för att tillföra eller ändra doft eller smak för livsmedlet. Projektet är en del av ett större projekt, där man bedömer konsumenternas exponering för medel som förbättrar livsmedel , alltså för aromämnen och tillsatsämnen; enzymer ingår däremot inte i projektet.

Av de ca 2500 kemiskt separerade aromämnen som är godkända för användning i EU, valdes sådana aromämnen som kan ha påverkan på människors hälsa, till en noggrannare kontroll. Utöver aromämnen undersöktes i projektet sådana ämnen, som inte får tillsättas till livsmedel som sådana, men som ändå kan hamna i maten t.ex. via användning av kryddor.                          

I arbetet undersöktes också kunskapsbister om användning av livsmedelsaromer och skadeverkningar av dessa. Det behövs mer information om vissa aromers och aromämnens förekomst i livsmedel och intaget av dessa särskilt för storkonsumenter och vissa särskilda grupper.

Ämnesord

livsmedel, arom, aromämne, medel som förbättrar livsmedel

Finansiering

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Projektgrupp

Specialforskare Kimmo Suominen
Specialforskare Johanna Suomi
Specialforskare Tero Hirvonen
Specialforskare Pirkko Tuominen

Publicerat om projektet

En översikt över livsmedelsaromer . Eviras forskningsrapporter 1/2018
Tillsatsämnen – riskprofil .Eviras forskningsrapporter 2/2018

Mer information om projektet

Kimmo Suominen, specialforskare, enheten för riskvärdering
kimmo.suominen@ruokavirasto.fi