Jämförande riskvärdering av kadmium

Utredningen bedömde den exponering för kadmium som älgjägarna och deras familjer utsätts för då de äter kött och inre organ av älg. Ett av arbetets syften var att kartlägga hur användbara resultatmaterialet och den information om provens ursprung som samlats i Eviras egna databaser är för kemisk riskbedömning. Samtidigt skapades praxis och beräkningssätt för att genomföra kemisk riskbedömning.

Forskningsgrupp

Kimmo Peltonen (Evira)
Liisa Vahteristo (EELA)
Tapani Lyytikäinen (Evira)
Mari Eskola (Evira)
Aldo Rizzo (Evira)
Erja Lindfors (Evira)
Eija-Riitta Venäläinen (Evira)
Raimo Pohjanvirta (EVIRA/Helsingfors universitet).

Tillägsuppgifter

Eija-Riitta Venäläinen

Projektpublicering

Vetenskapliga publikationer och föredrag

Vahteristo L, Lyytikäinen T, Venäläinen E-R, Eskola M, Lindfors E, Pohjanvirta R, Maijala, R 2003. Cadmium intake of moose hunters in Finland from consumption of moose meat, liver and kidney. Food Additives and Contaminants, 20, 453-463.
Övriga publikationer och föredrag
Vahteristo L., J. Määttä, T. Lyytikäinen, R. Maijala 2002: Hirvi hirvestäjien ruokavaliossa. Kotitalous, 2002, 5, s. 34-36.