Riskprofil om främmande ämnen (kontaminanter) – nationellt perspektiv

Halterna av främmande ämnen (kontaminanter) i livsmedel är kontrollerade i lagstiftning (EG nr 1881/2006 samt dess uppdateringar). Europeiska kommissionen har också rekommenderat övervakning av några andra främmande ämnen för att ge stöd till förberedelse för lagstiftning.

Livsmedelsverkets roll är att producera data på halterna av främmande ämnen i livsmedel. Data produceras mest av övervakningsstudier med vilka man får nationellt perspektiv (främmande ämnen som kontrolleras i förordningar) samt andra övervaknings- eller undersökningsstudier (främmande ämnen som inte ännu är kontrollerade i förordningar).

Syftet med denna riskprofil är att identifiera vilka främmande ämnen (som nämns i förordningar eller kommissionens övervakningsrekommendationer) kan vara viktiga inom Finland. Värderingen är baserat på data om exponeringen av konsumenter samt data på ämnenas giftighet (dosen som orsakar hälsoskada). Dessutom undersöks nuvarande brist på information genom att identifiera de främmande ämnena för vilka det är nödvändigt att få data om halterna i finska livsmedel, samt att identifiera brister i toxikologiska data. Prioritetslistan för att skaffa mer data om halterna skall värderas på grund av resultat.

Prioritetslistan byggs först på konsumenternas exponeringsnivåer som ges i litteraturskällor samt data på ämnenas giftighet och hälsoskadans allvarlighet (till exempel hudirritation, cancer). Värderingen ska fördjupas med nationella data om halterna i livsmedel samt exponeringsnivåer om dessa uppgifter finns.

Tidtabell

2017 - 2019

Finansiering

Livsmedelsverket

Projektgrupp

specialforskare Johanna Suomi
specialforskare Kimmo Suominen
specialforskare Tero Hirvonen
enhetschef Pirkko Tuominen

Tilläggsuppgifter om projektet

Johanna Suomi, specialforskare, forskningsenheten för riskvärdering 
johanna.suomi@ruokavirasto.fi