Strömmingen från Östersjön som kost-nytta riskanalys

Syftet med projektet var att analysera nytta/risksynpunkterna i fråga om finländarnas konsumtion av strömming från Östersjön och Bottenhavet, då man känner till såväl de skadliga föreningarna, dioxinerna och PCB-föreningarna, som de viktigaste näringsämnena, fetterna, fettsyrorna och D-vitaminet, i strömmingen. I projektet utreddes också konsumtionen av Östersjö strömming med hjälp av en enkät. Särskild uppmärksamhet fästades vid särskilda grupper, barn och storkonsumenter av strömming.

Då man känner till konsumtionen av strömming i olika konsumentgrupper, kan man räkna såväl intaget av de uppmätta näringsämnena som exponeringen för miljögifter som förbrukningen av strömming medför och dra slutsatser om hur mycket strömmingens näringsmässiga andel väger som nytta i jämförelse med riskerna som de främmande ämnena utgör.

Forskningsteam

Specialforskare, projektledare Anja Hallikainen, Evira
Specialforskare Tiina Putkonen och forskarna Tiina Ritvanen och Mervi Rokka, Evira
Ledande forskare Jouni Tuomisto, THL
Forskarna Anu Turunen och Sari Ung-Lanki, THL
Koordinator i THL Laura Hiltunen, THL
Enhetschef Hannu Kiviranta, THL
Specialforskare Pekka Vuorinen, Naturresursinstitutet

Tidtabell

2013 - 2014

Finansiering och samarbetspartners

MMM, Evira, THL, Naturresursinstitutet, Taloustutkimus Oy

Mer information om projektet

Anja Hallikainen