Uppskattning av intaget av akrylamid

Akrylamid är ett ämne som uppkommer vid matlagning och som har konstaterats vara genotoxiskt (påverkar arvsmassan). Ämnet orsakar cancer hos försöksdjur. Det finns bara begränsat med information om huruvida akrylamid är cancerframkallande hos människor, men den internationella cancerforskningsorganisationen IARC har klassificerat akrylamid som sannolikt cancerframkallande hos människor (grupp 2A).

Inom projektet studerades sambandet mellan intaget av akrylamid och risken för cancer i Cancerpreventionsforskningens material, och intaget av akrylamid hos finländska barn och vuxna bedöms. Projektet utförde i samarbete mellan Evira och Institutet för Hälsa och Välfärd (THL). Resultaten har publicerats i två vetenskapliga artiklar:

Hirvonen T, Kontto J, Jestoi M, Valsta L, Peltonen K, Pietinen P, Virtanen SM, Sinkko H, Kronberg-Kippilä C, Albanes D, Virtamo J (2010). Dietary acrylamide intake and the risk of cancer among Finnish male smokers. Cancer Causes Control 21(12):2223-9.

Hirvonen T, Jestoi M, Tapanainen H, Valsta L, Virtanen SM, Sinkko H, Kronberg-Kippilä C, Kontto J, Virtamo J, Simell O, Peltonen K (2011). Dietary acrylamide exposure among Finnish adults and children: the potential effect of reduction measures. Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment 28(11):1483-91.

Forskargrupp

Specialforskare Tero Hirvonen
Enhetschef Kimmo Peltonen
Enhetschef Jarmo Virtamo (THL)
Prof. Suvi Virtanen (THL)
Prof. Pirjo Pietinen (THL)
Specialforskare Marika Jestoi
Statistikforskare Harri Sinkko (THL)
Statistikforskare Jukka Kontto (THL)
Forskare Carina Kronberg-Kippilä (THL)

Finansiering

Evira

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019