Är kontrollen av klassisk scrapie i Finland tillräcklig (2006-2012) för att påvisa negligerbar risk enligt OIE:s definition?

Projektets syfte var att utreda om kontrollen av klassisk scrapie i Finland under vart och ett av åren 2006 - 2012 varit tillräcklig för att bevisa att prevalensen av klassisk scrapie är under 0,1 procent med 95 procent säkerhet (OIE:s definition för negligerbar risk).

För detta ändamål beskrevs scrapie-kontrollprogrammet och hur väl det förverkligats i Finlands får- och getpopulation. Utredningen fokuserade på kontrollen av självdöda och avlivade får och getter. Konklusionen var att kontrollprogrammet har varit tillräckligt för att påvisa negligerbar risk. Utredningen utgör en del av Finlands ansökan till Europeiska Kommissionen om negligerbar risk status för klassisk scrapie.

Forskningsgruppen

Tapani Lyytikäinen
Kitty Schulman
Jonna Kyyrö 

Tidtabell

2013 - 2014

Finansiering

Evira

Tillägssuppgifter

Tapani Lyytikäinen, tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi
Kitty Schulman, kitty.schulman@ruokavirasto.fi

Publikationer

Schulman, K., Lyytikäinen, T.
Genetic susceptibility for classical scrapie should be considered when designing surveillance programs.Eläinlääkäripäivät 2015, 2 - 4.12.2015 Helsinki. Luentokokoelma 2015, s. 330 - 331.

Kyyrö, J., Schulman K., Lyytikäinen T.
Surveillance of classical scrapie in Finland 2011-2012 – an evaluation of the ages of the tested sheep and goats. 2nd International Conference on Animal Health Surveillance, 7.-9.5.2014 Havanna, Cuba. Proceedings, p. P50.

Kyyrö, J., Schulman K., Lyytikäinen T.
Surveillance of classical scrapie in Finland 2011-2012 – an evaluation of the ages of the tested sheep and goats. Eläinlääkäripäivät 3.-5.12.2014, Helsinki. Luentokokoelma, s. 378.

Schulman, K., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006-2012) sufficient to show negligible risk? International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance IMED2014, 31.10.-3.11.2014, Wien, Austria. IMED 2014 Final Program, p. 115.

Schulman, K., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006-2012) sufficient to show negligible risk? Eläinlääkäripäivät 2014, 3.-5.12.2014 Helsinki. Luentokokoelma, s. 382-383.

Muntliga presentationer

Schulman, K.
Genetic susceptibility for classical scrapie should be considered when designing surveillance programs. SVEPM 2015, Annual Meeting of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, 25. - 27.3.2015 Gent, Belgium.

Schulman, K.
Riittääkö Suomen klassisen scrapien seuranta osoittamaan mitätöntä riskiä?
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014 Helsinki.

Schulman, K.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006-2012) sufficient to show negligible risk? 9th Meeting of the ESA Scientific Network on BSE-TSE, 7-8.10.2014 Parma, Italia.