Bluetongue-riskprofil

Bluetongue är en virussjukdom hos idisslare, som på grund av klimatuppvärmningen håller på att sprida sig längre norrut. De från Finland sett närmaste sjukdomsfallen har påträffats i Tyskland och i Danmark. Sjukdomen sprids via insektsbett, och i Finland förekommer flera arter av knott som kan sprida viruset. Projektets syfte är utarbeta en riskprofil för spridningen av Bluetongue till får- och nötkreaturspopulationen i Finland.

Forskningsgrupp

Niina Tammiranta
Heidi Rosengren
Leena Sahlström

Finansiering

Evira

Publikationer

Rapporter

Bluetonguen maahantulo ja leviäminen Suomessa - riskiprofiili