Förekomsten av riskfaktorer för virussjukdomar som med lätthet sprider sig hos fjäderfä i fjäderfäproduktionen i Finland

I Finland har man idag inte tillräckligt information om de möjliga spridningsvägarna för virussjukdomar som med lätthet sprider sig bland fjäderfä [till exempel fågelinfluensa (AI) och Newcastlesjuka(ND)] i vårt land.

Syftet med projektet är att
1) identifiera och beskriva de centrala områdena med tanke på spridning av fågelinfluensa och Newcastlesjuka i vårt land,
2) kartlägga förekomsten av kända riskfaktorer för fågelinfluensa och Newcastlesjuka och kontaktnäten inom fjäderfäproduktionen i Finland samt
3) undersöka förekomsten av fågelinfluensavirus och PMV-1-virus som förorsakar

Newcastlesjuka på fjäderfägårdarna och hos vilda fåglar som lever i gårdarnas omgivning.
Resultaten av projektet används bland annat vid planeringen av bekämpning av virussjukdomar som med lätthet sprider sig och vid en riskvärdering gällande Newcastlesjuka som genomförs senare.

Forskningsgrupp

Kirsti Savela (Evira)
Heidi Rosengren (Evira)
Kirsi-Maarit Siekkinen (Evira)
Antti Mikkelä (Evira)
Chistine Ek-Kommonen (Evira)
Juha Tiainen (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet)
Jari Valkama (Helsingfors universitet)

Tidtabell

2006 - 2007

Finansiering

MAKERA, Evira

Projektpublicering

Vetenskapliga publikationer och föredrag

Siekkinen, K-M, Mikkelä, A & Rosengren, H. 2007. Experinces of mortality levels in Finnish poultry population. Society for Veternary Epidemiology and Preventive Medicine (SVEMP) 25th Annual Conference. 28–30.3.2007, Esbo.

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019