Kartläggning av riskfaktorer som påverkar spridningen av fågelinfluensa (AI-RISKI )

Högpatogen fågelinfluensa (HPAI) är det viktigaste hotet mot modern fjäderfäproduktion. Till följd av en infektion minskar äggläggningen och dödligheten kan öka. Ett utbrott i ett produktionsföretag kan multiplicera effekten på hela industrin på grund av den pyramidformade produktionsstrukturen.

Högpatogen fågelinfluensa har aldrig upptäckts hos fjäderfä i Finland. Istället upptäcktes den hösten 2016 hos vilda fåglar. I Europa och resten av världen, särskilt i Sydostasien, förekommer viruset årligen hos både fjäderfä och vilda sjöfåglar. Under de senaste åren har fågelinfluensan orsakat betydande epidemier i Europa hos både vilda fåglar och fjäderfä.

Fågelinfluensa sprider sig från ett land till ett annat särskilt med flyttfåglar. De viktigaste predisponerande faktorerna är nivån på sjukdomsskyddet och anläggningens läge. Genom att förutse och kontrollera sjukdomshoten kan vi förhindra spridningen av fågelinfluensa till finska fjäderfän och bibehålla Finlands position på exportmarknaden.

Målet med projektet är att kartlägga riskfaktorerna för fågelinfluensa i den finska ägg- och slaktkycklingsproduktionen och reda ut deras regionala och temporala förekomst i Finland. I synnerhet är målet att utvärdera

 • när spridningen av fågelinfluensa till Finland är mest aktuell,
 • var risken för fågelinfluensa är störst i Finland,
 • vilka riskfaktorer som bidrar till spridningen av epidemier av aviär influensa hos finska fjäderfän,
 • om riskfaktorerna skiljer sig väsentligt mellan de olika produktionsformerna.

Tidtabell

2020–2022

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), Livsmedelsverket Finland, Naturhistoriska museet

Forskningsteam

 • Pirkko Tuominen (Livsmedelsverket Finland) ansvarig projektledare
 • Tuija Gadd (Livsmedelsverket Finland)
 • Teemu Lehtiniemi (BirdLife Finland)
 • Heidi Rossow (Livsmedelsverket Finland)
 • Leena Seppä-Lassila (Livsmedelsverket Finland)
 • Niina Tammiranta (Livsmedelsverket, enheten för virologi)
 • Juha Tuomola (Livsmedelsverket Finland)
 • Jari Valkama (Naturhistoriska museet)

Mer information om projekt

Sidan har senast uppdaterats 28.9.2020