Metodutveckling av ett verktyg för snabb riskvärdering av djursjukdomar

Snabba riskvärderingar används vid nya hot när en grov uppskattning av riskens storlek snabbt behövs för eventuella brådskande kontrollåtgärder.

En snabb riskvärdering består oftast av ofullständiga uppgifter eller expertutlåtanden och dess resultat är osäkrare och mindre exakt än i en gedigen riskvärdering. Snabba riskvärderingar kan vara väldigt utmanande då de görs under kort tid då när kunskapen om faran fortfarande är begränsad och omständigheterna kan förändras hastigt.

Verktyget som vi utvecklar är tänkt att användas till riskvärdering av djursjukdomar som hotar landet då en ny sjukdom eller ett sjukdomsfall har uppdagats i ett nytt område som är av betydelse för Finland (historiska exempel är bluetongue i Sverige eller afrikansk svinpest i ryska Karelen). Verktyget beaktar olika smittvägar i samband med förflyttning av bl. a djur, människor och föremål. Den totala riskvärderingen består delvis av de olika smittvägarnas riskvärdering och därtill värdering av deras följder och betydelse. En expertgrupp deltar i utvecklandet av verktyget för att verktyget ska motsvara riskhanterarnas behov så bra som möjligt.

Forskningsgruppen

Jonna Kyyrö (Evira)
Leena Sahlström (Evira)
Tapani Lyytikäinen (Evira)

Tidtabell

2013 - 2016

Finansiering

Evira

Tilläggsuppgifter

Tapani Lyytikäinen, tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi

Publikationer

Kyyrö, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T. NORA - a rapid r tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fiisk assessment tool for qualitative release risk assessment.
ISVEE,2. - 7.11.2015 Merida, Mexico. Proceedings, p. P217.

Kyyrö, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T.
NORA-a rapid tool for qualitative risk assessment.
Eläinlääkäripäivät 2. - 4.12.2015 Helsinki. Luentokokoelma, s. 326.

Muntliga presentationer

Kyyrö, J.
Alustavia tuloksia afrikkalaisen sikaruton maahantuloriskistä nopealla riskinarviointityökalulla.
Alustavia tuloksia riskinarvioinnista, 16.5. 2014 Helsinki.

Kyyrö, J.
Nopea eläintautiriskinarviointi - mitä ja miksi?
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.

Kyyrö, J.
Nopea eläintautiriskinarviointityökalu.
Epidemian kurssi, eläinlääketieteellinen tiedekunta, 30.9.2013 Helsinki.