Stöd och utveckling

Livsmedelsverket beviljar finansiering till projekt inom livsmedelskedjan samt för utdelning av mjölkprodukter och frukt i skolor och daghem. Livsmedelsverket administrerar EU:s system för namnskydd och det EU-medfinansierade programmet för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. Livsmedelsverket godkänner utdelarna av EU:s livsmedelsbistånd, genomförarna av biodlingsprogram och rådgivarna som erbjuder rådgivning om landsbygdsprogrammet.

På dessa sidor hittar du information också om sådan finansiering av projekt för landsbygdsutveckling som offentlig- eller privaträttsliga samfund kan söka hos de regionala NTM-centralerna och Leadergrupperna.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018