Biodlingsprogram

Med biodlingsprogrammets hjälp upprätthålls och förbättras produktionen och saluföringen av biodlingsprodukter. Vid utvecklingsarbetet använder man sig av flera olika åtgärdshelheter.

EU:s biodlingsprogram är ett EU-delfinansierat program som utarbetas nationellt vart tredje år. Med programmets hjälp upprätthålls och förbättras produktionen och saluföringen av biodlingsprodukter. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar honungsprogrammet i nära samarbete med de organisationer som företräder biodlingssektorn.

Det pågående programmet är i kraft under en treårsperiod 2016–2019. I programmet ingår följande åtgärder: tekniskt stöd, åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikalisk-kemiska analyser av honungen och samarbete med organisationer som är specialiserade i genomförandet av programmen för tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter. Finlands Biodlares Förbund r.f. genomför biodlingsprogrammet under den nuvarande treårsperioden.

Finlands biodlingsprogram 2016-2019.pdf

Kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)mavi.fi
Eveliina Viitanen, överinspektör, 0295 205 166