Biodlingsprogram

Med biodlingsprogrammets hjälp upprätthålls och förbättras produktionen och saluföringen av biodlingsprodukter. Vid utvecklingsarbetet använder man sig av flera olika åtgärdshelheter.

EU:s biodlingsprogram är ett EU-delfinansierat program som utarbetas nationellt vart tredje år. Med programmets hjälp upprätthålls och förbättras produktionen och saluföringen av biodlingsprodukter. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar biodlingsprogrammet i nära samarbete med de organisationer som företräder biodlingssektorn.

Det pågående programmet är i kraft under 2019–2022. I programmet ingår följande åtgärder: tekniskt stöd, bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd, utvecklande av flyttning av bisamhällen, fastställande av egenskaper för biodlingsprodukter, stödåtgärder för utökningen av bibestånden i Europeiska unionen, samarbete med specialiserade organ för genomförandet av programmen för tillämpad forskning om biodling och biodlingsprodukter, övervakning av marknaden och förbättring av produktkvaliteten. Finlands Biodlares Förbund r.f. genomför biodlingsprogrammet under den nuvarande perioden.

Finlands biodlingsprogram 2019–2022 ändrat september 2021

 

Kontaktinformation:

Eija Korpela, överinspektör

förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2021