Hur du ansöker om utbetalning av projektstöd

När du har fått ett positivt stödbeslut som gäller ett projekt kan du ansöka om utbetalning. Om du behöver råd om hur betalningsansökan ska göras upp så kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen, de berättar hur du ska gå till väga.

Ansök om stödbetalning via nättjänsten Hyrrä. Ange i din betalningsansökan

  • de kostnader och inkomster som har uppkommit inom projektet
  • den finansiering som projektet har fått från olika håll.

Foga till din ansökan en redogörelse för projektgenomförandet under den period för vilken du ansöker om utbetalning. Den kostnadsmodell som har godkänts för projektet i stödbeslutet avgör vilka utredningar och bokslutshandlingar som behöver fogas till betalningsansökan.

Betalningsansökan ska göras omsorgsfullt, då löper behandlingen smidigt och så snabbt som möjligt.
När du har undertecknat och skickat iväg din betalningsansökan i Hyrrä kan NTM-centralen börja behandla den.

Om betalningsansökan är bristfällig skickar NTM-centralen en begäran om tilläggsuppgifter, och den bör besvaras inom utsatt tid.

Efter den utsatta tiden fattar NTM-centralen ett beslut i ärendet. Efter att NTM-centralen har godkänt utbetalningen betalar Livsmedelsverket in stödet på ditt konto.

En del av de projekt för vilka utbetalning söks kommer att inspekteras före utbetalningen, och stöd för dem kan betalas först efter inspektionen.

Läs anvisningarna

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018