Landsomfattande projekt

Den landsomfattande projektverksamheten har som mål att styra landsbygdsprogrammets projektfinansiering till projekt som förbättrar resultaten av programmet och gör genomförandet effektivare. Målet är dessutom att komplettera och stödja det utvecklingsarbete och den projektverksamhet som utförs i regionerna.

För ansökningsprocessen och administrationen i anslutning till projekten svarar NTM-centralen i Tavastland, som JSM har delegerat uppdraget till.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland efterlyser idéer till utveckling av landsbygden. Utvecklingsidéer som kan tillämpas i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 eller landsbygdsprogrammet är välkomna. Mer information (landsbygd.fi)

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018