Urvalskriterier för utvecklingsprojekt

NTM-centralerna och Leadergrupperna använder urvalskriterier när de väljer ut de projekt som ska finansieras. Syftet är att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt och att medlen för landsbygdsutveckling används så ändamålsenligt som möjligt.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018