Urvalskriterier som gäller företags- och projektfinansiering för vattenskydd och återföring av näringsämnen

I valet av godtagbara projekt följs urvalskriterierna på programnivå.

Dessutom ska nationella projekt uppfylla följande kriterier:

I vilken grad främjar projektet enligt planen:

1. Vattenskydd, och riktas på områden där vattenstatusen är svagare än bra (fastställt i vattenvårdsplanerna)

3 poäng:​ ​Projektet bidrar till att uppnå målen i mycket betydande grad och löser specialfrågor.
2 poäng​: ​Projektet bidrar till att uppnå målen i betydande grad.
1 poäng:​ ​Projektet bidrar till målen i någon grad.
​0 poäng:​ ​Projektet är förenligt med programmet och planen, men bidrar svagt till målen.

2. Återföring av näringsämnen, särskilt fullständig användning av gödsel och övriga näringsflöden

​3 poäng:​ ​Projektet kan förväntas ha betydande effekter under projektet samt mycket betydande effekter på lång sikt.
​​2 poäng:​ ​Projektet kan förväntas ha betydande effekter på lång sikt.
​​1 poäng​: ​Projektet kan förväntas ha effekter på lång sikt.
​​0 poäng:​ ​Projektet kan förväntas ha endast ringa effekter.

3. Bidrar till nya handlingssätt eller skapar permanent samarbete

​​3 poäng:​ Nya handlingssätt förändrar betydligt handlingssätten samt skapar permanent, nytt samarbete.
​​2 poäng​: ​Nya handlingssätt tillämpas i större grad
1 poäng​: ​Förändringarna i handlingssätten är klara.
​​0 poäng​: ​Förändringarna i handlingssätten är oklara.

Projektet ska få minst 1 poäng för varje kriterium.