Urvalskriterierna för utvecklingsprojekten

Urvalskriterierna för utvecklingsprojekten består av fyra ämnesområden som kan väljas inom området:

1. I vilken grad främjar projektet genomförandet av strategin och målen för programmet och planen? (30 %)

​3 poäng: ​Projektet främjar i betydande grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

2 poäng: Projektet främjar på ett gott sätt genomförandet av programmet och den regionala planen.

1 poäng: ​Projektet främjar i någon grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

0 poäng: ​Projekten uppfyller kriterierna för godkännande, men främjar inte genomförandet av programmet och den regionala planen.

2. Hur kostnadseffektivt är projektet? (20 %)

​3 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är utmärkt: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är mycket kostnadseffektivt.

​2 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är bra: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är kostnadseffektivt.

1 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är nöjaktig: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är realistiskt, men genomförandesättet ska vara mycket kostnadseffektivare.

​0 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är svag: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är inte kostnadseffektivt.

3. I vilken grad förbättrar projektet verksamhetsmöjligheterna på landsbygden, vilken är projektets kvalitet och effekt? (30 %)

​3 poäng: ​Projektet förbättrar i betydlig grad verksamhetsmöjligheterna eller livskvaliteten och skapar nya och fungerande verksamhetsmodeller eller lösningar. Projektet har hävstångseffekter. Projektet resultat går utmärkt att överföra. Projektets förväntade resultat har nyhetsvärde. Projektets må är att skapa ny verksamhet, nya möjligheter eller handlingssätt. Projektet ger svar på särfrågor.

​2 poäng: ​Projektet förbättrar på ett gott sätt verksamhetsmöjligheterna eller livskvaliteten och ger nya och fungerande verksamhetsmodeller eller lösningar. Projektet resultat går bra att överföra. Projektets mål är att förbättra livskvaliteten och handlingssätten jämfört med i dag.

​1 poäng: ​Projektet främjar i någon grad verksamhetsmöjligheterna eller livskvaliteten eller förnyelsen av verksamhetsmodeller på landsbygden.

​0 poäng: Projektet förväntas inte påverka verksamhetsförutsättningarna eller annars skapa mervärde.

4. I vilken grad ökar projektet partnerskapen, aktiviteten och gemenskapen? (20 %)

​3 poäng: ​Projektet ökar i betydande grad aktiviteten, samarbetet, gemenskapen och skapar partnerskap över region-, bransch- och kompetensgränssnitt.

​2 poäng: ​Projektet ökar på ett gott sätt aktiviteten, samarbetet, gemenskapen och skapar partnerskap över region-, bransch- och kompetensgränssnitt.

​1 poäng: ​Projektet ökar i någon grad partnerskapen, aktiviteten och gemenskapen.

​0 poäng: ​Projektet främjar inte partnerskapen, aktiviteten och gemenskapen.

För varje punkt kan projektet få 0–3 poäng. Projektet ska få minst ett poäng för punkt 1 för att komma in i urvalsbehandlingen. För de ämnesområden som bedöms måste projektet få poäng på det sättet att det totala viktade minimiantalet poäng är 1,1.

Leadergrupperna följer urvalskriterierna i deras egna strategier när de väljer projekt som ska få finansiering.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018