Vad finansieras?

Utbildning och informationsförmedling

Utbildningsprojekten går ut på att jordbrukare och skogsägare samt företagare och anställda inom livsmedelsbranschen eller andra sektorer får aktuell information om forskningen och innovationerna inom branschen. Inom projekt som genomförs med Leaderfinansiering kan målgruppen breddas så att den omfattar även andra landsbygdsinvånare.

Informationsförmedlingsprojekten förmedlar pinfärsk information till företagare, invånare och andra aktörer på landsbygden. Inom projekten kan man lyfta fram sådant som påverkar landsbygdens livs- och konkurrenskraft. Inom informationsförmedlingsprojekten kan det göras investeringar med vars hjälp till exempel den nyaste tekniken presenteras.

Service- och byautveckling

De som bor i en by är ofta mest lämpade att avgöra hur utvecklingsbehoven i byn ska tacklas. Med hjälp av projekt kan ni själva påverka hurdant det är att bo och vara företagare i er hembygd.

Utvecklings- och investeringsprojekten ger chansen att förverkliga många slag av idéer som förbättrar servicen och trivseln på landsbygden. Resultaten är till nytta för företagarna och invånarna i området.

Samarbete och nätverkande mellan företagare

Företagare kan tillsammans utveckla den egna branschens lönsamhet med ett samarbetsprojekt. Någon utvecklingsorganisation är lämpad att fungera som ledare för samarbetsprojektet.
Inom ramen för samarbetsprojekt kan man utveckla nätverkandet mellan företagen inom en viss sektor, exempelvis genom att:

  • bilda kedjor eller kluster
  • bedriva pilotverksamhet
  • utveckla gemensam marknadsföring för mikroföretag
  • genomföra innovativa miljöinsatser
  • sammanföra producentgrupper.

Projekten kan på många sätt främja utvecklingen inom bl.a. sektorn för närproducerad mat, välbefinnandetjänster eller mikroföretag inom turism. Ett särskilt mål består i att sammanföra aktörer inom bioekonomi och utveckla avancerad förädling inom branschen.
Läs mera om samarbetsprojekt för företagare.

Stödbeloppet

För investeringar kan du få 75 % i stöd, och stödet för utvecklingsprojekt kan vara hela 100 % av de godtagbara skäliga projektkostnaderna. Du behöver också egna pengar för projektet. Stödet betalas i efterskott, därför behövs tillfällig finansiering.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018