Rådgivningsersättning

Rådgivningstjänster enligt systemet för jordbruksrådgivning (Råd 2020) kan erbjudas av rådgivare som är godkända att ingå i systemet. Ersättningen för rådgivningen betalas till den som producerat rådgivningsservicen.

Rådgivningsblanketter och guider för rådgivare

Ansökan om att bli rådgivare

Du kan ansöka om att bli godkänd som rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning hos Livsmedelsverket med blankett 443. Ansökan är fortlöpande och fortgår också under övergångsperioden 2021–22. 

Rådgivarna som är godkända att ingå i systemet för jordbruksrådgivning är införda i rådgivarregistret:

Rådgivarregister

Rådgivarregistret fungerar bäst med följande webbläsare: Mozilla Firefox (nyaste versionen), Google Chrome (nyaste versionen), Internet Explorer 10 eller nyare.

Fortbildning för rådgivare

Vi ordnar med fortbildning för rådgivare inom olika ämnesområden för rådgivningen. Du får information om aktuella utbildningar i vårt nyhetsbrev till rådgivare som utkommer cirka en gång i månaden. Du kan beställa nyhetsbrevet till rådgivare till din e-post här.

Utbildningsmaterialet

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2022