Rådgivningsersättning

Rådgivningstjänster enligt systemet för jordbruksrådgivning (Råd 2020) kan erbjudas av rådgivare som är godkända att ingå i systemet. Ersättningen för rådgivningen betalas till den som producerat rådgivningsservicen. Godkännande som rådgivare kan sökas hos Livsmedelsverket med blankett 443.

Rådgivarna som är godkända att ingå i systemet för jordbruksrådgivning är införda i rådgivarregistret:

Rådgivarregister

Rådgivarregistret fungerar bäst med följande webbläsare: Mozilla Firefox (nyaste versionen), Google Chrome (nyaste versionen), Internet Explorer 10 eller nyare.

Fortbildning för rådgivare

Vi ordnar med fortbildning för rådgivare inom olika ämnesområden för rådgivningen.

Inspelningarna av föreläsningarna som ingår i webbföreläsningsserien Tieto itää! kan ses i efterhand på YouTube: Föreläsningsserien Tieto itää! (på finska)

Materialen (på finska)

1. luento: Kasvitaudit muuttavassa ilmastossa, videotallenne


2. luento: PeltoOptimi-työkalu viljelijöiden päätöksenteon tueksi, videotallenne

3. luento: Ajankohtaista kasvinsuojelusta ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygieniasta, videotallenne

4. luento: Ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet osana kiertotaloutta, videotallenne

5. luento: Työn tehokkuutta parantamalla kilpailukykyä maatiloille, Työtehoseura (pdf)

6. luento: Eläintilojen elintarvike- ja rehuhygienian ajankohtaiset, videotallenne

7. luento: Eläinten hyvinvointivaatimukset, täydentävät ehdot, videotallenne

8. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen nautakarjatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

9. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen sikatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

10. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen siipikarjatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

11. luento: Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä, Marianne Selkäinaho, MMM, videotallenne

Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä, Marianne Selkäinaho, MMM (pdf)