CAP27-materialet för rådgivare

På denna sida uppdateras utbildningmaterial som hör ihop med finanisieringsperioden som börjar 2023.

För rådgivare öppna utbildningar hösten 2022

8.12.2022 Utbildning om djurstödansökan 2023

  • Kl.13.00-15.40
  • Teams-utbildning
  • För vem: Kommuner, NTM-centraler, rådgivare och intressentgrupper
  • Vi går igenom och repeterar alla djurstöd som är aktuella i början av år 2023; djurbidrag, nationella husdjursstöd, ersättning för djurens välbefinnande, uppfödning av lantraser
  • Anmälning senast 30.11. via denna länk
  • Utbildningsmaterialet publiceras på denna sida närmare
  • Utbildningen hålls på svenska. Motsvarande utbildning på finska hålls samma dag kl.9.00-11.45

Utbildningsmaterial

Datum Utbildning
27.9.2022

Avtal om skötsel av våtmarker 2023-2027 (pdf)

27.9.2022 Bestämmelserna om icke-produktiva investeringar samt huvudpunkterna under den kommande finansierinsperioden 2023-2027 (pdf)
28.9.2022

Ersättning för djurens välbefinnande 2023 (pdf)

28.9.2022

Ersättning för ekologisk produktion 2023-2027 (pdf)

29.9.2022

Avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap 2023-2027 (pdf)

5.10.2022

Presentation av Vipu-mobil (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 20.10.2022