Forskningsseminarium 19.3.2019: Förekomsten av värmetåliga campylobacter hos skadedjur i lantgårdsmiljöer

11. mars 2019

Forskare Jouni Tikkanen från sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi vid Livsmedelsverkets enhet för mikrobiologi berättar om värmetåliga campylobacter som han undersökt för sin magisteravhandling.

Presentationen behandlar resultaten av Livsmedelsverkets (förut Evira), och Naturresursinstitutets (Luke) gemensamma projekt om skadedjur. För avhandlingen undersöktes värmetåliga campylobacter hos gnagare och näbbmöss som fångats i miljön kring gårdar som uppföder svin eller nötkreatur.

Forskningsseminariet ordnas i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111,
tis. 19.3.2019 kl. 15.00 - 16.00.
Presentationen hålls på finska.

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälan.

Välkommen!

Mer information:
forskare Jouni Tikkanen, tfn 050 4365693