Åtgärdsprogram

Syftet för vetenskaplig forskningen är att utföra avancerad vetenskaplig forskning med anknytning till livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa inom områden som följer verkets strategiska målsättningar. Samtidigt bemöts förändringar i verksamhetsmiljön med förebyggande verksamhet och reformer, särskilt med hänsyn till den förändring i sektorforskning som pågår inom hela statsförvaltningen.

Vid uppställning av målsättningar för vetenskaplig forskning måste man förutse kommande behov för såväl forskningen som utvecklingen av forskningsmetoder. Vetenskapligt forskningsarbete framskrider jämsides med utvecklingen av Livsmedelsverkets  behov av kontroll, tillsyn och riskvärdering, samt stöder verkets verksamhet för referenslaboratorier och utvecklingen av metoder i anknytning till detta.

Ämbetsverkets samhälleliga uppgift och influens omfattar vetenskaplig forskning. Informationen från forskningen nyttjas av såväl nationella företagare som det internationella vetenskapssamfundet.

Åtgärdsprogram för vetenskaplig forskning 2015 - 2019 i sin helhet. I åtgärdsprogrammet beskrivs profilen och det strategiska målet för vetenskaplig forskning samt tyngdpunktsområdena och åtgärderna för utveckling.