I den vetenskapliga forskningen följs god vetenskaplig praxis och forskningen är etiskt godtagbar och tillförlitlig och resultaten är trovärdiga. Kränkningar mot den kan yppa sig i form av antingen forskningsfusk eller en likgiltig inställning till god vetenskaplig praxis. Kränkningsmisstankar behandlas i ämbetsverkets etiska samarbetsgrupp för vetenskaplig forskning. Till samarbetsgruppen kan vid behov inkallas en expertmedlem för hörande.

Ordförande:
Liisa Maunuksela, forskningsdirektör

Medlemmar:

  • Tuija Gadd, enhetschef, enheten för virologi
  • Anna-Liisa Myllyniemi, enhetschef, enheten för mikrobiologi
  • Marjukka Anttila, forskningsprofessor
  • Marika Jestoi, överinspektör, livsmedelssäkerhet
  • Mirja Kartio, enhetschef, enheten för växtanalytik
  • Pirkko Tuominen, enhetschef,  enheten för riskvärdering
  • Tiina Lapveteläinen, ledande jurist