Rådet för vetenskaplig forskning

Rådet för vetenskaplig forskning ska främja vetenskaplig forskning inom ämbetsverkets verksamhetsområde. Rådets mandatperiod börjar den 23.1.2019  och upphör den 31.12.2020. Rådet sammanträder i regel en gånger om året.

Följande medlemmar har gett sitt samtycke till att bli medlemmar i rådet:

Ordförande:

 • Antti Asikainen, professor, överdirektör forskning, Naturresursinstitutet

Vice ordförande:

 • Johanna Björkroth, professor, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Medlemmar:

 • Riina Antikainen, vice forskningsdirektör, direktör, Finlands miljöcentral
 • Kurt Fagerstedt, professor, Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
 • Katri Levonen, veterinäröverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet/livsmedelsavdelningen
 • Janne Nieminen, överdirektör, professor, Livsmedelsverket
 • Antti Oikarinen, generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
 • Olli Peltoniemi, professor, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
 • Antti Sukura, professor, dekan, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
 • Jari Valkonen, professor, Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Suvi Virtanen, forskningsprofessor, Intitutet för hälsa och välfärd

Sekreterare för rådet är Livsmedelsverkets forskningsdirektör, FD Liisa Maunuksela. Rådet kan kompletteras genom särskilt tilläggsbeslut. 

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2020