Hur främmande arter som används vid insektsproduktion klarar sig i den finländska naturen (VILU)

Målsättningar:

Syftet med detta projekt är att skapa information för insektsodlare och tillsynsmyndigheter om vad som krävs vid behandling av biprodukter från insektsproduktion som används för gödselbruk. I projektet granskas hur ägg och livsdugliga individer av hussyrsan (Acheta domesticus), som i Finland klassificeras som främmande art, och soldatflugan (Hermetia illucens) klarar sig i biprodukter som fås efter den skörd som görs vid slutet av odlingen. Dessutom utreds hur olika utvecklingsfaser av främmande arter som hamnar i biprodukter klarar sig i naturen. 

Resultat:

Utifrån resultaten fås ny information om den risk som förorsakas av användning av biprodukter från insekter för gödselbruk och de åtgärder som krävs för att spridningen av främmande arter kan förhindras.

Ämnesord:

insekter, skadedjur, gödselmedel, gödselfabrikat, cirkulär ekonomi

Ansvarig ledare för projektet:

Merja Torniainen, överinspektör, Evira, säkerhet och kvalitet hos gödselfabrikat

Projektansvariga vid Evira:

Merja Torniainen, överinspektör, Evira, säkerhet och kvalitet hos gödselfabrikat

Projektskede:

litteraturutredning, besök på insektsodlingar, analys av prov

Startår:

2018

Avslutningsår:

2018

Eviras projektkod:

4080Y-000069

 

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019