Acetaldehyd i livsmedel

Målsättningar:

I projektet utvecklas en metod för mätning av acetaldehydhalterna i olika livsmedel.
Mätningsmetoden tillämpas i produktanalyser. Utgående från haltmätningarna görs en beräkning av det livsmedelsburna intaget.

Ämnesord:

acetaldehyd, livsmedel

Ansvarig projektledare:

Peltonen, Kimmo, professor, Evira, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Eviras projektansvarig:

Koivisto, Pertti, specialforskare, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Kontaktpersoner på Evira:

Koivisto, Pertti, specialforskare, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Samarbetspartners:

I andra stadiet sex europeiska forskningslaboratorier

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2010

Avslutningsår:

2014

I finansieringen av projektet deltar:

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018