Antibiotikaresistens och antibiotikarester på gårdar med nötboskap – effekter för miljö och hälsa (NAMI)

Sammandrag:

Inom projektet utreds hur bakterier resistenta mot antibiotika och resistensgener samt antibiotika med ämnesomsättningsprodukter förs vidare i finska omständigheter från nötboskap som medicinerats via gödselkedjan till lantgårdar och miljön i övrigt. I undersökningen kombineras livsmedelssäkerhets- och miljöperspektiv. Undersökningen fungerar som utgångspunkt för forskningen i ämnet i Finland och skapar en grund för bedömning och hantering av risker i anslutning till antibiotika och antibiotikaresistens bland husdjur.

Målsättning: 

  • Utreda antibiotikaresistenssituationen på gårdarna bland mjölkboskap samt eventuell drivande av antibiotika och antibiotikaresistens i gödselkedjan.
  • Utreda drivande av antibiotikaresistens och antibiotika samt effekter i olika gödselhanteringsmetoder i laboratorieförhållanden.
  • Samla information för värdering av hälsårisker hos människor, djur och miljö samt bedömning av metoder för riskhantering.

Ämnesord:

antibiotikaresistens, antibiotikarester, gödselkedja, nötboskap

Ansvarig projektledare:

Myllyniemi, Anna-Liisa, enhetschef, Livsmedelsverket, enheten för mikrobiologi 

Livsmedelsverkets projektansvarig: 

Myllyniemi, Anna-Liisa, enhetschef, enheten för mikrobiologi  

Samarbetsparter:

Naturresursinstitutet (Luke);
Finlands miljöcentral (SYKE);
Livsmedelverket: senheten för riskvärdering, enheten för kemi 

Projektetskede:

Pågående

Startår:

2015

Avslutningsår:

2019

Publikationer:

Cheung, S. M., Tuominen, P., Nummela, M., Raatikainen, M., Suomi, J.,
Myllyniemi, A.-L., Nykäsenoja, S., Hartonen, M., Koivisto, P., Loivamaa, I.,
Luostarinen, S., Ervasti, S., Lidauer, P., Grönroos, J.
Antimicrobial Resistance and Residues on Cattle Farms -Effects on the
Environment and Health (NAMI).
Finnish Risk Assessment in Focus, 19.5.2017 Helsinki.
Poster

I finansieringen av projektet deltar: 

Makera (1769/312/2014);
Livsmedelsverket;
Luke;
SYKE

Livsmedelsverkets projektkod:

4080Y-000034 NAMI
 

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2019