Förekomsten av bakterier som orsakar sjukdomar hos människan och källor till kontamination på mjölkgårdar och i obehandlad mjölk

Sammandrag:

Inom ramen för projektet följer man på tre gårdar under ett år förekomsten av Listeria monocytogenes, STEC och kampylobakterier i djurens avföring, ladugårdsmiljön, mjölkningsutrustningen och dess filter samt tankmjölken. Man undersöker också förekomsten av ovan nämnda sjukdomsalstrande bakterier i obehandlad mölk som säljs i detaljhandeln och utreder eventuella faktorer som påverkar kontaminationen i samband med mjölkning och djurskötsel.

Målsättningar:

Syftet med projektet är att utreda vilka risker som orsakas konsumenten på grund av förekomsten av L. monocytogenes, STEC- och kampylobakterier med anknytning till direkt- och detaljförsäljningen av obehandlad mjölk från ko samt typen av kontamination av dessa bakterier på mjölkboskapsgårdarna. 

Ämnesord:

obehandlad mjölk, mjölkboskap, Listeria monocytogenes, kampylobakterie, STEC

Ansvarig projektledare:

Lindström, Miia, professor i industriell mjölkhygien, VMD, (HU)

Livsmedelsverkets projektansvarig:

Hakkinen, Marjaana, specialforskare, FD, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Samarbetspartner:

Veterinärmedicinska fakultetens avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa vid Helsingfors universitet (HU);
mjölkboskapsgårdarna

Projektskede:

Pågående

Startår:

2013

Avslutningsår:

2018

I finansieringen av projektet deltar:

JSM (dnr 1879/312/2012)

Livsmedelsverkets projektkod:

8260

Sidan har senast uppdaterats 17.10.2018