Legionella i växtunderlag (LegiGrow)

Målsättningar:

  • Projektets målsättning är att befrämja utvecklingen av säkra växtunderlag för återvinning och därmed också ett säkert nyttjande av sidoflödena i näringscirkulationen.
  • Genom att ta kontrollen över riskerna som återvinningen innebär, kan man på ett säkert sätt effektivisera cirkulationen för organiska ämnen i jordbruks- och trädgårdshushållning och därmed minska spill och sopor.
  • Baserat på resultaten som fås i projektet, kan man bedöma och styra användningen av olika sidoflöden som cirkulationsnäring, samt bedöma och utveckla lagstiftningen för området.
  • I bästa fall ska det gå att förhindra allvarliga, livshotande sjukdomar, genom att vi kan göra produkter på ett säkrare sätt och genom att vi kan erbjuda säkrare återvinningsprodukter för yrkespersoner och konsumenter.

Projektet hör ihop med Legisafe2-projektet (inom RAKI2-programmet) som påbörjades år 2018 och finansieras av miljöministeriet. 

I projektet  har det redan utvecklats analysmetoder för att kunna identifiera legionellabakterier i återvinningsgödsel.

Ämnesord:

legionellabakterie, växtunderlag, återvinningsgödsel

Ansvarig projektledare:

Liisa Maunuksela, FD, forskningsdirektör, Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets projektansvarig:

Liisa Maunuksela, FD, forskningsdirektör

Samarbetspartners:

Institutet för hälsa och välfärd THL;
branschföretag

Projektskede:

Pågående

Startår:

2018

Avslutningsår:  

2020

I finansieringen av projektet deltar:

jord- och skogsbruksministeriet

 

 

Sidan har senast uppdaterats 3.7.2019