Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) hos husdjur och bakterien som zoonotiskt smittämne

Målsättningar:

Projektets syfte är att identifiera zoonotisk MRSA-smitta, kartlägga MRSA-bärarskap hos svin och därmed förbundna faktorer, utveckla metoder för uppföljning och epidemiologisk undersökning av multiresistena zoonosbakterier samt att förbereda åtgärder för bekämpning av MRSA på produktionsdjursgårdar.

Detaljerad målsättning:

  • Kartläggning av MRSA-bärarskapet hos personal och boende på svingårdar.
  • Identifiering av MRSA-positiva svingårdar och kartläggning av MRSA-stammarnas ursprung hos finländska svin.
  • Molekylärbiologisk jämförelse av MRSA-stammarna hos djur och människor.

Ämnesord:

MRSA, svin, människa, molekylärbiologiska typningsmetoder, epidemiologi

Ansvarig projektledare:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professor, Evira, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Eviras projektansvariga:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professor, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi; 
Nykäsenoja, Suvi, specialforskare, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Samarbetspartner:

Institutet för hälsa och välfärd THL;
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten;
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Italien)

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2011

Avslutningsår:

2017

Publikationer:

Nykäsenoja, S., Lindholm, L., Salmenlinna, S., Rantala, M.
Characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from animals in Finland.
3rd ASM-ESCMID Conference on Methicillin-resistant Staphylococci in Animals: Veterinary and Public Health Implications, 4.-7.11.2013 Copenhagen, Denmark.
Poster.
Bagcigil, F., Taponen, S., Koort, J., Bengtsson, B., Myllyniemi, A-L., Pyörälä, S.
Genetic basis of penicillin resistance of S. aureus isolated in bovine mastitis.
Acta Veterinaria Scandinavica 2012: Vol. 54, No. 96.
Open access.
Nykäsenoja S. and Salmenlinna S.
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) spa type t127 in pigs and humans in Finland. 2nd ASM-ESCMID Conference on Methicillin-resistant Staphylococci in Animals: Veterinary and Public Health Implications, 8-11.9.2011, Washington.

I finansieringen av projektet deltar:

Evira;
MAKERA;
THL;
SHM

Eviras projektkod:

8250

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018