Samnordiskt födoämnesallergenprojekt

Sammandrag:

Allergener är ämnen som människor allmänt är allergiska eller överkänsliga mot. Bristfällig märkning av födoämnesallergener, såsom mjölk, ägg och olika nötter orsakar en allvarlig hälsofara med tanke på allergiska och överkänsliga personer. Det förekommer också fall, då personer med celiaki eller veteallergi fått en reaktion, eftersom det inte märkts ut på livsmedlet i fråga att det innehåller vete. Choklad, sötsaker, bageriprodukter, halvfabrikat såsom korv och köttbullar och färdigmat är sammansatta livsmedel som oftast innehåller sådana allergener.

Syftet med bestämmelserna om att ämnena som orsakar allergi ska märkas ut är att säkerställa att allergiker och överkänsliga personer kan identifiera de livsmedel, som innehåller ämnen som orsakar en allergisk reaktion. Därför är det mycket viktigt att ingredienser som orsakar allergi märks ut på korrekt sätt. Projektteamet har valt med i projektet sådana allergener och produkttyper, som mest orsakar överraskande allergiska reaktioner.

Syftet med detta projekt är att öka kunskaperna om hur allergenerna märks ut på korrekt och påkallat sätt. Ett syfte är också att öka kunskaperna bland företagarna och tillsynsmyndigheterna så, att företagarna använder märkningarna på korrekt sätt och tillsynen blir effektiv och riskbaserad. Med resultaten av projektet vill man också noggrannare än hittills fastställa hur väl lagstiftningen om att allergenerna ska märkas ut följs för de färdigförpackade livsmedlens del och vilka mängder omärkta allergener det påträffas i produkterna. Projektet genomförs som ett nordiskt samarbete i Sverige, Norge, Finland och Danmark och en del av finansieringen av projektet kommer från Nordiska ministerrådet. Projektet leds av svenska Livsmedelsverket.

Målsättningar:

  • Att få veta hur allmänt lagstiftningen om att allergenerna ska märkas ut följs.
  • Från marknaden återkallas de livsmedel, som i tillsynen inom ramen för projektet konstaterats vara försedda med felaktig märkning om allergener och som konstaterats orsaka en risk med tanke på allergiker.
  • Att öka kunskaperna om den nordiska inställningen till märkningen "Kan innehålla små mängder …".
  • Att få veta hur väl den nordiska inställningen till märkningen "Kan innehålla små mängder …" är känd och hur väl den följs.
  • Att få veta i vilken utsträckning livsmedlen som är försedda med en varningsmärkning och livsmedlen som saknar varningsmärkning innehåller allergener som inte märkts ut och i vilka halter allergener förekommer i dem.

Ämnesord:

födoämnesallergen, märkning

Ansvarig projektledare:

Sjögren Bolin, Ylva, Senior Chemist, Ph.D., Livsmedelsverket, Sverige

Eviras projektansvarig:

Anthoni, Minna, specialforskare, FD, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Samarbetspartner:

Livsmedelsverket (Sverige);
Mattilsynet (Norge);
Fødevarestyrelsen (Danmark)

Projektskede: 

Avslutat

Startår:

2014

Avslutningsår:

2017

I finansieringen av projektet deltar: 

Nordiska ministerrådet

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018